เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน : ปรับกระบวนทัศน์สังคม ตอนที่ 1

ในวันที่ท่านได้อ่านบทความนี้ฝุ่น PM2.5 อาจจะสูงจนน่าวิตกหรืออาจจะต่ำจนน่ายินดี ก็แล้วแต่สภาพอากาศของวันนั้นๆ แต่เป็นที่แน่นอนว่าเราจะยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สูงเกินมาตรฐานกันต่อไป เพียงแต่จะบ่อยแค่ไหนหรือแต่ละครั้งนานเท่าไร…