เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน : จัดทีมนักรบสู้ฝุ่น PM2.5 ตอนที่ 2

เมื่อวันที่บทความนี้ ตอนที่ 1 ได้ออกสู่สาธารณะ เป็นวันฟ้าใสลมพัมเย็นสบายแต่เช้า ค่า AQI อยู่ในโซนคุณภาพดี – ดีมาก (สีฟ้า-เขียว) ทุกสถานีของกรมควบคุมมลพิษในกรุงเทพและปริมณฑลอารมณ์ชาวกรุงเทพคงจะสดใสที่เพิ่งผ่านมรสุม PM2.5 มาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า…