เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน : จัดทีมนักรบสู้ฝุ่น PM2.5 ตอนที่ 2