เมื่อ PM2.5 กับ AQI สูง แล้วจะหายใจได้ไหม

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2561 มีปรากฎการณ์ฟ้าหลัว มองอะไรก็ไม่ชัด คือภาวะทัศนวิสัยเลวขึ้นในกรุงเทพมหานคร กอร์ปกับช่วงนั้นกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะตรวจตราคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อพวกเราประชาชน…