ทีมนักวิจัยภายนอกคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์


เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา มีทีมนักวิจัยภายนอกคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเยี่ยมชมเครื่องมือของศูนย์ โดยนักวิจัยทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเยี่ยมชม

ในวันที่ 15 เมษายน ภาควิชาฯ ได้รับแจ้งว่าหนึ่งในนักวิจัยที่มาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในวันที่ 9 เมษายน ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 ภาควิชาฯ จึงได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องในภาควิชาทั้งหมด จำแนกความเสี่ยง และให้ปฏิบัติตนตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และในวันที่ 17 เมษายน ภาควิชาฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้อนุเคราะห์นำเครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซค์ VQ20 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประดิษฐ์โดยศาสตราจารย์ ดร.สนอง เข้ามาพ่นฆ่าเชื้อ บริเวณที่มีความเสี่ยงในอาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สนอง และทีมงานเป็นอย่างยิ่ง