ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อคณะ

โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์
คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์  02-218-6667
โทรสาร 02-218-6666
Email: cu.labaroon@gmail.com

ติดตามรายชื่อผู้บริจาคทาง
www.eng.chula.ac.th และ www.intania.com

ส่งข้อความหาเรา