ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องมือ

Orbitrap LC-MS/MS

ข้อมูลติดต่อ

ภิชานันท์ ดุจดา

E-mail  phichanan.d@chula.ac.th

 

Fluorescence Spectrometer

ข้อมูลติดต่อ

ภิชานันท์ ดุจดา

E-mail  phichanan.d@chula.ac.th

FT-IR microscope spectrometer

ข้อมูลติดต่อ

เทียนชัย มังคลาด

E-mail        tianchai.m@chula.ac.th

BET

ข้อมูลติดต่อ

เทียนชัย มังคลาด

E-mail        tianchai.m@chula.ac.th

TOC

ข้อมูลติดต่อ

เทียนชัย มังคลาด

E-mail        tianchai.m@chula.ac.th

ICP-QMS

ข้อมูลติดต่อ

ธิติสุดา ครรชนะอรรถ

E-mail  tkanchanaat@gmail.com