ยาและยีนดื้อยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมบำบัดได้อย่างไร