ขยะพลาสติก


ขยะพลาสติก

คุณรู้หรือไม่? ไทยติดอันดับ 6 ของโลกประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล มากกว่า 10 ล้านตัน