Author - mewebadmin

ขยะพลาสติก

ขยะพลาสติก คุณรู้หรือไม่? ไทยติดอันดับ 6 ของโลกประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล มากกว่า 10 ล้านตัน

คำกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คำกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน : ปรับกระบวนทัศน์สังคม ตอนที่ 1

ในวันที่ท่านได้อ่านบทความนี้ฝุ่น PM2.5 อาจจะสูงจนน่าวิตกหรืออาจจะต่ำจนน่ายินดี ก็แล้วแต่สภาพอากาศของวันนั้นๆ แต่เป็นที่แน่นอนว่าเราจะยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สูงเกินมาตรฐานกันต่อไป เพียงแต่จะบ่อยแค่ไหนหรือแต่ละครั้งนานเท่าไร...

เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน : จัดทีมนักรบสู้ฝุ่น PM2.5 ตอนที่ 2

เมื่อวันที่บทความนี้ ตอนที่ 1 ได้ออกสู่สาธารณะ เป็นวันฟ้าใสลมพัมเย็นสบายแต่เช้า ค่า AQI อยู่ในโซนคุณภาพดี - ดีมาก (สีฟ้า-เขียว) ทุกสถานีของกรมควบคุมมลพิษในกรุงเทพและปริมณฑลอารมณ์ชาวกรุงเทพคงจะสดใสที่เพิ่งผ่านมรสุม PM2.5 มาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า...