ข่าวสาร

ทีมนักวิจัยภายนอกคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์

เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา มีทีมนักวิจัยภายนอกคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเยี่ยมชมเครื่องมือของศูนย์ โดยนักวิจัยทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเยี่ยมชม