คลิปความรู้

ขยะพลาสติก

ขยะพลาสติก คุณรู้หรือไม่? ไทยติดอันดับ 6 ของโลกประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล มากกว่า 10 ล้านตัน

คำกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คำกล่าวเปิดงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์