Author - mewebadmin

เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน : จัดการในส่วนตัวเราให้ดี ตอนที่ 3

วันนี้มาถึงบทความตอนสุดท้ายสำหรับ "เราจะฝ่าวิกฤต PM2.5 นี้ไปด้วยกัน" สำหรับท่านที่ได้อ่านตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 ด้วยแล้ว อาจนึกสงสัยแล้วว่าเรื่องคุณภาพอากาศที่ดี ฝุ่น PM2.5 ต่ำกว่ามาตรฐาน (ยิ่งต่ำยิ่งดี) ทำไมจึงดูไกลตัวเรานัก การปรับกระบวนทัศน์สังคมอาจจะยังห่างไกลเมื่อเราทุกคนยังต้องดำเนินชีวิตวันต่อวัน

การจัดการขยะติดเชื้อภายใต้สถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ โควิด-19 (COVID-19) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงภาคประชาชนได้มีความตื่นตัวในการรับมือและป้องกันตนเองจากการติดต่อของเชื้อโรคทั้งในรูปแบบของเหลว

กล่องโฟมใช้อย่างไรจึงปลอดภัย

หลายคนอาจสงสัยว่า กล่องโฟม หรือภาชนะใส่อาหารที่ทำจานโฟม มีความอันตรายจริงหรือไม่ เนื่องจากในสื่อสังคมออนไลน์ต่างแชร์ถึงความอันตรายของกล่องโฟมเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งที่ตรวจพบรวมถึงกล่องโฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถูกมองในเชิงลบทางด้านสิ่งแวดล้อม บทความนี้จะขอนำเสนอเกี่ยวกับแง่มุมของ "กล่องโฟม ใช้อย่างไรจึงปลอดภัยทั้งต่อผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"

เมื่อ PM2.5 กับ AQI สูง แล้วจะหายใจได้ไหม

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2561 มีปรากฎการณ์ฟ้าหลัว มองอะไรก็ไม่ชัด คือภาวะทัศนวิสัยเลวขึ้นในกรุงเทพมหานคร กอร์ปกับช่วงนั้นกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะตรวจตราคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อพวกเราประชาชน

เผาให้ถูกวิธีมีดีอย่างไร

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากการเผาป่า การเผาเพื่อทำการเกษตรกรรม แม้กระทั่งในกรุงเทพมหานคร ก็เกิดสถานการณ์สภาพอากาศเป็นพิษจากฝุ่นละอองเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ และเกิดวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เราได้ยินจนติดหูว่า PM2.5

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ไมโครพลาสติก

ปัจจุบัน หลายคนอาจกำลังตื่นตัวกับปัญหาขยะพลาสติกมากมายที่ถูกปล่อยลงสู่ท้องทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทำให้นกจำนวนกว่า 1 ล้านตัวและสัตว์ทะเลมากกว่า 100,000 ชีวิต ต้องเสียชีวิตในแต่ละปีเนื่องจากการกินพลาสติกเข้าไป

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity)

ความเป็นพิษตต่อระบบนิเวศ(Ecotoxicity)เป็นการผสมคำระหว่างนิเวศวิทยา (Ecology)และพิษวิทยา(Toxicology)โดยนิยามหลักคือการประเมินความเป็นพิษ และความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาที่เกิดจากสารพิษตามธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ที่เป็น่วนประกอบของระบบนิเวศสัตว์(รวมถึงมนุษย์)พืชพันธุ์และจุลินทรีย์ต่างๆ

การฆ่าเชื้อบนหน้ากาก N95 เพื่อใช้ซ้ำ

หน้ากาก N95 ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการผลิตและนำเข้าสำหรับใช้ในหน่วยงานของรัฐ บริจาคหรือขายในประเทศเพื่อมิให้เกิดการขาดแคลน

การเติมอากาศ

การเติมอากาศ (Aeration) คือกระบวนการถ่ายเทออกซิเจนจากสถานะก๊าซไปสู่สถานะของเหลวเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen - DO) ในของเหลวหรือนํ้าให้สูงขึ้น เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยทั่วไป