บทความ

เมื่อ PM2.5 กับ AQI สูง แล้วจะหายใจได้ไหม

ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2561 มีปรากฎการณ์ฟ้าหลัว มองอะไรก็ไม่ชัด คือภาวะทัศนวิสัยเลวขึ้นในกรุงเทพมหานคร กอร์ปกับช่วงนั้นกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการที่จะตรวจตราคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยต่อพวกเราประชาชน

เผาให้ถูกวิธีมีดีอย่างไร

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากการเผาป่า การเผาเพื่อทำการเกษตรกรรม แม้กระทั่งในกรุงเทพมหานคร ก็เกิดสถานการณ์สภาพอากาศเป็นพิษจากฝุ่นละอองเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ และเกิดวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือที่เราได้ยินจนติดหูว่า PM2.5

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า ไมโครพลาสติก

ปัจจุบัน หลายคนอาจกำลังตื่นตัวกับปัญหาขยะพลาสติกมากมายที่ถูกปล่อยลงสู่ท้องทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ทำให้นกจำนวนกว่า 1 ล้านตัวและสัตว์ทะเลมากกว่า 100,000 ชีวิต ต้องเสียชีวิตในแต่ละปีเนื่องจากการกินพลาสติกเข้าไป

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (Ecotoxicity)

ความเป็นพิษตต่อระบบนิเวศ(Ecotoxicity)เป็นการผสมคำระหว่างนิเวศวิทยา (Ecology)และพิษวิทยา(Toxicology)โดยนิยามหลักคือการประเมินความเป็นพิษ และความเสี่ยงทางนิเวศวิทยาที่เกิดจากสารพิษตามธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ที่เป็น่วนประกอบของระบบนิเวศสัตว์(รวมถึงมนุษย์)พืชพันธุ์และจุลินทรีย์ต่างๆ

การฆ่าเชื้อบนหน้ากาก N95 เพื่อใช้ซ้ำ

หน้ากาก N95 ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการผลิตและนำเข้าสำหรับใช้ในหน่วยงานของรัฐ บริจาคหรือขายในประเทศเพื่อมิให้เกิดการขาดแคลน

การเติมอากาศ

การเติมอากาศ (Aeration) คือกระบวนการถ่ายเทออกซิเจนจากสถานะก๊าซไปสู่สถานะของเหลวเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen - DO) ในของเหลวหรือนํ้าให้สูงขึ้น เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในนํ้าโดยทั่วไป